Polityka Prywatności

      Polityka prywatności Sklepu PL.LABO-SVR

      https://pl.labo-svr.com, zwanym dalej „Sklep”

      Drogi Użytkowniku!

      Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

      ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

      SVR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000742665,, NIP 5213836469, REGON 380945476 z kapitałem zakładowym 40 000,00 zł.

      Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: sklep@labo-svr.com.pl

      TWOJE UPRAWNIENIA

      Przysługuje Ci prawo żądania:

      A także prawo:

      Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

      Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

      Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

      1. Złożenie zamówienia w Sklepie

      W jakim celu?

      realizacja Twojego zamówienia

      Na jakiej podstawie?

      umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

      obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

      Jak długo?

      przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy

      do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

      ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
      (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

      Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

      nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia


      1. Założenie konta w Sklepie

      W jakim celu?

      realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

      Na jakiej podstawie?

      umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

      Jak długo?

      do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

      ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
      (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

      Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

      nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia


      1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

      W jakim celu?

      obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

      Na jakiej podstawie?

      umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

      nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

      Jak długo?

      przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*

      do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

      ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
      (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

      Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

      nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

      * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

      1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

      W jakim celu?

      marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
      (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

      Na jakiej podstawie?

      nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

      Jak długo?

      do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*

      Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

      nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

      * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

      5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

      W jakim celu?

      analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
      (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

      Na jakiej podstawie?

      nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

      Jak długo?

      do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

      Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

      nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

      * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

      1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

      W jakim celu?

      wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

      Na jakiej podstawie?

      Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

      Jak długo?

      do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

      ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
      (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

      Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

      nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

       

      1. Subskrypcja newslettera

      W jakim celu?

      wysyłanie newslettera

      Na jakiej podstawie?

      umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

      Jak długo?

      do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

      ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
      (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

      Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

      nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług


      1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

      W jakim celu?

      ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

      Na jakiej podstawie?

      nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

      Jak długo?

      do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

      Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

      brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

      * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

      PUBLIKOWANIE DANYCH

      Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

      Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

      PROFILOWANIE

      W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

      Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

      DZIAŁANIA ANALITYCZNE

      W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

      BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

      Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

      PLIKI COOKIES

      Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

      W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

      Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

      Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 4730400 minut od ostatniej wizyty w Sklepie.

      Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

      W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

      Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

       

      USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

      Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

      Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

      DZIAŁANIE

      ODBIORCY DANYCH

      PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

      każde działanie w związku ze Sklepem

      osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

      nie ma miejsca

      operator internetowej platformy handlowej

      nie ma miejsca

      przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

      podmiot zapewniający usługi marketingowe

      nie ma miejsca

      przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

      podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

      nie ma miejsca

      złożenie zamówienia w Sklepie

      dostawca płatności

      nie ma miejsca

      podmiot zapewniający dostawę towaru

      nie ma miejsca

      dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

      nie ma miejsca

      dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

      nie ma miejsca

      biuro rachunkowe

      nie ma miejsca

      podmiot zapewniający system ratalny

      nie ma miejsca

      zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych

      podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych

      nie ma miejsca

      skorzystanie z czatu online dostępnego w Sklepie

      podmiot dostarczający czat online dostępny w Sklepie

      nie ma miejsca

      skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe

      portale społecznościowe

      nie ma miejsca

      wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów

      podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie

      nie ma miejsca

      nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

      dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

      nie ma miejsca


      A ponadto:

      odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

      Zapisz sie do naszego newslettera
      Otrzymuj najnowsze wiadomości i wskazówki od SVR Lab dotyczące pielęgnacji twojej skóry.
      Nota Prawna
      Twój koszyk 0
      (albo x)
      - +
      Usuń
      Tak Nie
      Twój koszyk jest pusty: czas go napełnić!